bizony zwierzęta

Zwierzęta domowe i dzikieizon to duży ssak całej Ameryki Północnej, zakwalifikować go należy jako ssaka łożyskowego z rodziny krętorogich i rzędu parzystokopytnych. Sam w sobie bizon bardzo przypomina naszego żubra – to nawet jedna rodzina. Oczywiście samym szczegółowym porównywaniem nie będziemy się tutaj zajmować, aczkolwiek mała wzmianka na temat losów dawnych zwierząt z tego gatunku na pewno jest tutaj mile wskazana. Zarówno bizon jak i żubr to zwierzęta, które żyły od zawsze dziko, nie dały się poddać hodowli i udomowieniu. Jeszcze dwieście, trzysta lat temu wędrowały całymi stadami po całych kontynentach. W czasach Indian polowano na bizony, były one głównym dostarczycielem mięsa zwierzęcego dla dziko żyjących społeczeństw. Polowano także na żubry, bo to dość sporych gabarytów zwierzaki i ubijając jedną tylko sztukę było można nakarmić całą wieś. W czasach królewskich jednak na żubry mogli polować tylko możnowładcy. Nie mniej zarówno bizony, jak i żubry zaczęły ginąć w zbyt dużych ilościach, stada zostały znacznie przetrzebione. Nie mamy teraz czym się zbytnio chwalić, żubrów na świecie jest około 3500 sztuk, jeszcze mniej licznymi stadami są rodziny bizonów. Jeśli mówić o bizonach, to wymienia się tutaj dwa podgatunki. Bizony preriowe i bizony leśne. Te pierwsze, jak sama nazwa wskazuje mieszkają na amerykańskich równinach. Ograniczane są obecnie przez rezerwaty przyrody, ale wciąż podróżując po bezdrożach Stanów Zjednoczonych można spotkać nieliczne stada tych niezwykle interesujących zwierząt. Bizony zwierzęta, które znamy przecież z licznych filmów opowiadających o dzikim zachodzie, o czasach kowbojów, dzikich i krwiożerczych Indian. Bizony to zwierzęta leśne bardziej przypominają nasze polskie żubry, i tutaj po nazewnictwie łatwo jest odgadnąć, w jakim środowisku najczęściej można takie zwierzęta spotkać. Leśny gatunek dziś zamieszkuje głównie tereny Alaski i Kanady, są to jednak stada mocno zdziesiątkowane i nieliczne. Objęte ścisłą ochroną gatunkową. My, Polacy możemy być najbardziej dumni z samych żubrów. W naszym kraju żyje największa populacja tego rzadko spotykanego zwierzęcia. Szacuje się, że jedna piata światowej populacji tego gatunki zamieszkuje polskie Parki Narodowe. W Puszczy Białowieskiej i w lasach Drawieńskiego Parku Narodowego spotkać można dość liczne stada. Na dzień dzisiejszy polską populację żubra szacuje się na koło 650-700 sztuk, z czego około 150 egzemplarzy znajduje się w prywatnych hodowlach. Oczywiście żubry przy odrobinie szczęścia można spotkać, najłatwiej w okolicach Wałcza, tam niekiedy stada podchodzą niemal do samej drogi wojewódzkiej i spoglądają na przejeżdżających kierowców i turystów. Można tez się wybrać do Wolińskiego Parku Narodowego. Tam stworzono specjalny rezerwat dla żubrów i cały czas zamieszkuje go kilka okazów. Na Wolinie jest zbyt mało pożywienia, by stado mogło samodzielnie przeżyć. Rezerwat traktuje się jako ratunek dla tych zwierząt. To dobre rozwiązanie, przy okazji możemy podziwiać te niesamowite zwierzęta.