Zwierzęta chronione w Polsce

Zwierzęta domowe i dzikie Ochrona zwierząt to dzisiaj niezwykle istotne zagadnienie, nad którym trzeba się nieco bardziej pochylić. Okazuje się, że w wyniku działalności człowieka, obecnie wiele zwierząt znajduje się na granicy wymarcia. Jest to tragiczne, ale można było ten fakt przewidzieć. Cywilizacja ludzka nieustannie się rozwija i w związku z tym zajmujemy coraz więcej miejsca. Rozwój przemysłu i technologii przyczynia się niestety do zanieczyszczeń. Zabieramy wielu zwierzętom ich naturalne miejsce zamieszkania. W związku z tym dzikie zwierzęta nie potrafią się zbyt szybko przystosować do nowych warunków, w których przyszło im żyć i wymierają. Pozbawienie naturalnego biotopu zwierząt, które żyły tam od wielu lat jest dla nich tragedią. Dlatego na szczęście powstały specjalne przepisy, których celem jest ochrona dzikich zwierząt. Okazuje się, że przynajmniej dzięki temu mają one jakieś szanse na przetrwanie. Ich zamordowanie jest karalne, niestety nadal się zdarza, że ktoś takie zwierzę zabije. Warto się z listą zwierząt chronionych w Polsce zapoznać, gdyż często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jakie gatunki mogą się na niej pojawić. Przede wszystkim naszym dobrem narodowym są słynne żubry. Te dzikie zwierzęta, które są wspaniałe, niestety także padają ofiarą ludzkiej głupoty. Dosyć głośna sprawa z ostatnich miesięcy dotyczyła właśnie zabicia żubra przez myśliwego, który pomylił to zwierzę z dzikiem. Niestety była to samica żubra, która miała młode, więc szkody poczynione temu gatunkowi były naprawdę ogromne. Poza tym pamiętajmy o tym, że chronione są także wilki i niedźwiedzie. Bez względu na odmiany gatunkowe, wszystkie te zwierzęta są pod ścisłą ochroną, dlatego należy się o nie troszczyć i specjalnie się nimi opiekować, a już na pewno nie atakować, nawet, jeśli boimy się, że wyrządzą nam szkody. Nie zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest także dla ludzi, żeby poszczególne gatunki zwierząt nie wymarły. Jeśli ginie jakiś gatunek, to automatycznie równowaga w przyrodzie zostaje zachwiana. Jest to groźne także dla ludzi, więc należy zwiększyć swoją świadomość ekologiczną i odpowiednio zadbać o te zagrożone gatunki. Nie zdajemy sobie często sprawy także z tego, że chociażby wiewiórki pospolite należą do grupy zwierząt chronionych, a przecież często je spotykamy, nie tylko w lasach, ale także w parkach i na cmentarzach. Musimy pamiętać, że także tym zwierzętom nie wolno robić krzywdy. Poza tym chronione są także rysie i żbiki. Podobne są do naszych domowych kotków. Jednak są pod całkowitą ścisłą ochroną, dlatego należy koniecznie się pilnować. Warto zapoznać się z całą listą zwierząt chronionych, chociażby dlatego, żeby posiadać lepszą świadomość ekologiczną. Poza tym warto także uświadamiać dzieci i inne osoby przebywające w naszym środowisku. Być może dzięki temu przyczynimy się w jakiś sposób do szerzenia zdrowego myślenia i przede wszystkim uświadomienia sobie, w obliczu jak ogromnego zagrożenia zostały postawione zwierzęta. W takiej sytuacji noszenie futer na pewno nie jest na miejscu i takie poglądy należy jak najbardziej szerzyć.