Żółwie w naszych akwariach

Zwierzęta domowe i dzikieDomena – eukarioty, królestwo – zwierzęta, typ – strunowce, podtyp – kręgowce, gromada – gady/zauropsydy, rząd – żółwie... tyle można powiedzieć o żółwiach, gdy mowa o systematyce. Z gatunków ludzkość zna wiele stworzeń z tej rodziny. Wiadomo też, że w dawnych czasach gatunków żółwi było dużo więcej. Niestety liczne polowania na te stworzenia znacznie wytrzebiły wiele gatunków, dziś mówiąc o podrzędzie wymienia się przede wszystkim: żółwie morskie, żółwie skórzaste, skorpuchowate, żółwie dwupazurzaste i miękkoskórkowate, spłaszczkowate, mułowcowate, żółwie wielkogłowe, żółwiakowate, żółwie błotne, batagurowate, żółwie lądowe. W naszych terrariach bądź w akwaterrariach najczęściej można spotkać żółwie stepowe i żółwie ozdobne. Co warto wiedzieć o żółwiach? Na pewno to, że to zwierzęta mające bardzo długa historię ewolucji. Dzisiejsza skorupa, która jest bardzo charakterystyczna była przed milionami lat żebrami tego niesamowitego zwierzęcia. W wyniku przemian genetycznych i ewolucyjnych same kości żebrowe zaczęły wędrować w górę żółwiego ciała, by ostatecznie stać się skorupa, jaką dziś znamy. Ciekawostką jest też fakt, że dinozaury zrodziły się dużo później po żółwiach. To jedno z najstarszych zwierząt w historii naszej planety, są nawet tacy, którzy uważają że żółwie były pierwszymi stworzeniami zwierzęcymi naszego globu. Dinozaury wymarły, przeminęły, a żółwie przetrwały wiele kataklizmów i wciąż są ozdobą naszej planety. Można je spotykać w różnych warunkach, na naszych polskich ziemiach, w naszym biotopie występowały żółwie błotne, od kilku lat niestety nie widziano żadnego okazu dziko żyjącego, prawdopodobnie wyginęły. Nie miej żółwie błotne jako gatunek można jeszcze spotkać w kilku zakątkach świata, wszystkie żółwie objęte są ścisłą ochroną gatunkową. Jednymi z największych żółwi są żółwie morskie. Swoimi rozmiarami osiągają one prawie półtora mera długości, największe okazy ważą nawet do 500 kilogramów. Żółwie są objęte ochroną, nie miej wciąż jednym z największych zagrożeń dla tych zwierząt jest człowiek. Niestety poluje się dla smacznego mięsa niszcząc jeden z najpiękniejszych gatunków tego stworzenia. Za ciekawostkę można uznać fakt, że żółwie morskie rzadko pojawiają się w pobliżu raf i lądów. Większość swojego życia spędzają na głębokich wodach ciepłych mórz i oceanów. Do lądu zbliżają się tylko samice, by złożyć tam jaja, a których mają się wykluć potomkowie wielkich i majestatycznych żółwi. Z wiedzy anatomicznej warto wiedzieć, że żółw czując się zagrożonym lub polując może się zanurzyć do wody nawet na okres pięciu godzin. Wszystko to dzięki niesamowitemu organizmowi, które nawet intensywnie pracując (podczas pływania) przejawia się niemal całkowitym wstrzymaniem pracy serca. Te bowiem może bić z dziewięciominutowymi przerwami. Największymi wrogami żółwi morskich są drapieżne ryby i ssaki, orki, rekiny, lwy morskie. Nie mniej żółwie morskie doskonale dają sobie radę w swoim środowisku naturalnym i jeśli człowiek nie zniszczy tej populacji, to sama ona raczej wyginąć nie powinna.